Giới thiệu chung Xã Thái Bình, Huyện Yên Sơn

Xã Thái Bình nằm ở phía Đông Bắc của huyện Yên Sơn với diện tích tự nhiên 2.699,78 ha; cách trung tâm huyện Yên Sơn 19 km, cách thành phố Tuyên Quang 06 km về phía Đông theo tuyến quốc lộ 37B (đi tỉnh Thái Nguyên).

- Phía Đông giáp với xã Tiến Bộ.

- Phía Tây giáp với phường Nông Tiến (thành phố Tuyên Quang).

- Phía Nam giáp với Sông Lô, xã An Khang (thành phố Tuyên Quang).

- Phía Bắc giáp với xã Công Đa, Phú Thịnh.

Tổng diện tích đất tự nhiên: 2.699,78 ha; trong đó đất nông nghiệp: 2.382,36 ha, đất phi nông nghiệp: 267,60 ha, đất chưa sử dụng 49,82 ha.

Toàn xã hiện có 09 thôn 1.278 hộ, 5.053 nhân khẩu, xã có 14 dân tộc cùng sinh sống, trong đó: Dân tộc Kinh 4.568 người, chiếm 90,4%; Tày 184 người, chiếm 3,6%; còn lại là các dân tộc khác chiếm 5,95%, trên địa bàn xã không còn hộ nghèo, chỉ còn 08 hộ đang hưởng bảo trợ xã hội chiếm 0,6%, 47 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 3,7 %.

Đảng bộ xã sau khi sáp nhập thôn hiện có 14 chi bộ trực thuộc, trong đó có 9 chi bộ xóm; 03 chi bộ trường học; 01 chi bộ Công an; Ban Thường vụ Đảng uỷ 04 đồng chí; BCH Đảng bộ xã 14 đồng chí; UBKT Đảng uỷ 5 đồng chí. Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã 15 đồng chí.

Cơ sở hạ tầng kinh tế của xã được quan tâm đầu tư, có 03 cấp Trường học (01 trường mầm non, 01 trường Tiểu học, 01 trường THCS). 01 Trạm y tế xã phục vụ tốt công tác phòng chống dịch bệnh, khám, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trên địa bàn xã có trên 08 công ty, doanh nghiệp, HTX đóng trên địa bàn, các cửa hàng đại lý phục vụ buôn bán giao thương hàng hóa và giải quyết việc làm, phát triển kinh tế- xã hội của xã.

Qua triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã, năm 2011 khi bắt tay vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã mới đạt 03/19 tiêu chí qua gia đoạn triển khai thực hiện sau 8 năm, đến nay xã Thái Bình đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Phát huy tiềm năng, lợi thế vị trí và tài nguyên phong phú, trong những năm qua xã Thái Bình đã tranh thủ sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện của của tỉnh, huyện, đồng thời tập trung phát huy nội lực, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội,  năm 2020  xã được xác định và lựa chọn xã thực hiện Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020.

Kết quả thực hiện.

- Các mô hình hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho xã Thái Bình đã triển khai thực hiện có hiệu quả: Trao tặng 50 con bò giống được Bộ trao tặng, các hộ nuôi dưỡng bò sinh trưởng, phát triển tốt, có 43 con đã được phối giống, sinh sản được 25 con bê.

- Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã hỗ trợ cắt được 2.000 cây nhãn, đã ghép được 34.705 mắt.

- Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ 2.000 con gà giống và 1 tấn thức ăn cho 12 hộ dân và 200 cây nhãn giống/7 hộ. Cấp 3,8 tấn phân cho các hộ thực hiện dự án ghép cải tạo vườn nhãn.

- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã giúp đỡ xây dựng mô hình gà thả vườn an toàn sinh học.

- Thực hiện hỗ trợ trồng cây dược liệu (cây ba kích) với diện tích 2,0 ha tại thôn 2 và 05 ha cây Xa nhân tại thôn 2, thôn 3.

- Đã thực hiện hoàn thiện hồ sơ của các hộ tham gia cấp chứng chỉ rừng FSC với tổng diện tích 397,3 ha/6thôn.

 Đánh giá

Qua triển khai thực hiện một số chương trình, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất của Trung ương, tỉnh, huyện trên địa bàn xã cho thấy đây là nền tảng cũng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc giảm nghèo, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người dân góp phần xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian qua được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương cùng với sự quyết tâm thực hiện đã tạo bước đột phá mới trong sản xuất nông nghiệp của xã, việc xây dựng các mô hình sản xuất, đặc biệt các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã thực sự mang lại cho xã Thái Bình một diện mạo mới về áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, tạo ra các sản phẩm sạch đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, cho năng suất chất lượng cao. Tuy chỉ mới triển khai thực hiện nhưng tín hiệu cho thấy rất khả quan, tiêu biểu như: Mô hình phát triển đàn bò cái sinh sản, mô hình ghép cải tạo vườn nhãn (cắt, ghép mắt nhãn bằng giống mới cho năng suất, chất lượng cao), mô hình nuôi ong lấy mật, mô hình gà thả vườn an toàn sinh học, mô hình trồng rau sạch an toàn thực phẩm...

Kêt quả huy động nguồn lực xây dựng NTM

Tổng kinh phí thực hiện: 65.436,7 triệu đồng, trong đó:

- Vốn hỗ trợ Bộ Nông nghiệp và PTNT:               13.120,0 triệu đồng;

- Vốn hỗ trợ Tập đoàn Vingroup:                            2.400,0 triệu đồng;

- Vốn vận động hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức và TW:  1.640,0 triệu đồng;

- Vốn Nghị quyết 03/2016/NQ-HĐND:                      853,7 triệu đồng;

- Vốn ngân sách tỉnh:                                             16.992,6 triệu đồng; 

- Vốn ngân sách huyện:                                          17.773,0 triệu đồng;

- Quỹ bảo vệ môi trường:                                            421,4 triệu đồng;

- Vốn nông thôn mới:                                               1.586,4 triệu đồng;

- Vốn quỹ người nghèo tỉnh, huyện:                             450,0 triệu đồng;

- Vốn vay các tổ chức tín dụng:                                   393,0 triệu đồng;

- Vốn nhân dân đóng góp:                                         9.879,3 triệu đồng.

 Mục tiêu

- Duy trì các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn, chú trọng công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, thâm canh, tăng vụ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng các loại giống mới cho hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất. Khuyến khích các hộ gia đình phát triển kinh tế trang trại; thu hút mạnh đầu tư của các doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn, xây dựng mô hình trồng rau ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn xã.

- Phấn đấu đến hết năm 2020 xã Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo theo lộ trình vào năm tiếp theo.

 Nội dung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của người dân trong việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong việc xây dựng các công trình hạ tầng trên địa bàn xã, thôn như: đường giao thông, công trình thủy lợi, sân thể thao...

Chú trọng công tác phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân thông qua việc thực hiện các cơ chế, chính sách, các mô hình, dự án triển khai trên địa bàn xã. Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất để tăng năng suất của sản phẩm; phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương gắn với việc thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”.

Phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của địa phương, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội; giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn xã.

Tuyên truyền, vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, sắp xếp, bố trí nơi ở gọn gàng, ngăn nắp, cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, hộ mẫu, thôn mẫu đường mẫu, phát huy vai trò của các tổ tự quản về vệ sinh môi trường trong vệ sinh đường làng ngõ xóm, xây dựng 03 công trình vệ sinh đạt chuẩn theo quy định, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn xanh-sạch-đẹp.